1. Ban Nick + Xóa Bài Viết + Ban IP Vĩnh Viễn Đối Với Các Thành Viên
    Đăng Không Đúng Chuyên Mục, SPAM bài viết trùng tiêu đề, QC có XXX + phản động + Cờ Bạc + Phá Thai - Mọi người vào UPDATE CHỮ KÝ
    Dismiss Notice

Recent Content by giangsta1412

  1. giangsta1412
  2. giangsta1412
  3. giangsta1412
  4. giangsta1412
  5. giangsta1412
  6. giangsta1412
  7. giangsta1412
  8. giangsta1412