1. Ban Nick + Xóa Bài Viết + Ban IP Vĩnh Viễn Đối Với Các Thành Viên
    Đăng Không Đúng Chuyên Mục, SPAM bài viết trùng tiêu đề, QC có XXX + phản động + Cờ Bạc + Phá Thai - Mọi người vào UPDATE CHỮ KÝ
    Dismiss Notice

Điểm thưởng dành cho mcvn

  1. 5
    Thưởng vào: 25/12/13

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!

  2. 1
    Thưởng vào: 7/11/13

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.