1. Ban Nick + Xóa Bài Viết + Ban IP Vĩnh Viễn Đối Với Các Thành Viên
  Đăng Không Đúng Chuyên Mục, SPAM bài viết trùng tiêu đề, QC có XXX + phản động + Cờ Bạc + Phá Thai - Mọi người vào UPDATE CHỮ KÝ
  Dismiss Notice

Điểm thưởng dành cho thdieu

 1. 20
  Thưởng vào: 24/3/18

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 10
  Thưởng vào: 29/7/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 5
  Thưởng vào: 2/3/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 1
  Thưởng vào: 24/12/15

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.