1. Ban Nick + Xóa Bài Viết + Ban IP Vĩnh Viễn Đối Với Các Thành Viên
  Đăng Không Đúng Chuyên Mục, SPAM bài viết trùng tiêu đề, QC có XXX + phản động + Cờ Bạc + Phá Thai - Mọi người vào UPDATE CHỮ KÝ
  Dismiss Notice

hạt điều

 1. toilatoi
 2. toilatoi
 3. toilaaithe
 4. toilatoi
 5. toilaaithe
 6. toilatoi
 7. toilatoi
 8. toilaaithe
 9. toilaaithe
 10. toilatoi
 11. toilaaithe
 12. toilatoi
 13. toilaaithe
 14. toilaaithe
 15. toilatoi
 16. toilatoi
 17. toilaaithe
 18. toilatoi
 19. toilaaithe
 20. toilatoi