1. Ban Nick + Xóa Bài Viết + Ban IP Vĩnh Viễn Đối Với Các Thành Viên
  Đăng Không Đúng Chuyên Mục, SPAM bài viết trùng tiêu đề, QC có XXX + phản động + Cờ Bạc + Phá Thai - Mọi người vào UPDATE CHỮ KÝ
  Dismiss Notice

phần mềm gửi tin nhắn

 1. oanh14791
 2. oanh14791
 3. oanh14791
 4. oanh14791
 5. oanh14791
 6. oanh14791
 7. oanh14791
 8. oanh14791
 9. oanh14791
 10. oanh14791
 11. oanh14791
 12. oanh14791
 13. oanh14791
 14. oanh14791
 15. oanh14791
 16. oanh14791
 17. oanh14791
 18. oanh14791
 19. oanh14791
 20. oanh14791